Vorname Theotokia: Bedeutung, Herkunft, Namenstage & weitere Details

Theotokia

Theotokia ist ein weiblicher Vorname.

Namensbedeutung von Theotokia

Griech. Gottesgebärerin

Silben

Theo | to | kia