Vorname Sunnylou: Bedeutung, Herkunft, Namenstage & weitere Details

Sunnylou

Sunnylou ist ein weiblicher Vorname.

Namensbedeutung von Sunnylou

Sonnige Louise

Silben

Sun | ny | lou