Vorname Nickolaki: Bedeutung, Herkunft, Namenstage & weitere Details

Nickolaki

Nickolaki ist ein männlicher Vorname.

Namensbedeutung von Nickolaki

Verkleinerungsform vom griech. Nikolaos (aki = chen, lein)

Silben

Nickola | ki